Rozmanitosť ako faktor úspechu

Túžba po úspechu a ochota robiť našu spoločnosť ešte lepšou je to, čo nás poháňa, bez ohľadu na pôvod, vieru, sexuálnu orientáciu a vek. Sme presvedčení, že naša spoločná rôznorodosť je viac ako  hodnota jednotlivca. Je to náš každodenný život.

„Diverzita je pre nás kľúčovým faktorom úspechu, a to len vďaka živej rôznorodosti a pochopeniu rozličných aspektov našej spoločnosti. O tom sa snažíme dlhodobo uistiť aj našich zákazníkov.“ Lydia Kaltenbrunner, člen Výkonnej rady.

Spoločne dosiahneme viac

Spoločne dosiahneme viac

Máme už viac ako 100 národností pracujúcich na dvoch kontinentoch v siedmich krajinách. Táto medzinárodnosť sa prejavuje nielen v nadnárodných projektoch, ale najmä v každodennej interakcii v našich pobočkách, logistických centrách a mäsozávodoch. Tieto rôzne perspektívy nám dávajú cenné impulzy pre našu každodennú prácu.

Pre nás je dôležitá skúsenosť našich zamestnancov. Naša diverzita zaisťuje, že odovzdávame vedomosti a tým zabezpečujeme vždy aktuálne informácie o nových víziách. Preto investujeme do našej ďalšej generácie – a teda aj do budúcnosti našej spoločnosti.

Rovnosť šancí

Každý prispieva k úspechu našej spoločnosti

Jednou z našich firemných hodnôt je férovosť. Rovnaké zaobchádzanie a úctivá spolupráca za rovnakých podmienok je našou zásadou. Konáme v súlade s našimi hodnotami a bez predsudkov. Rešpektujeme rôzne osobnosti v našich radoch zamestnancov, každý dostáva rovnakú príležitosť pre prevzatie zodpovednosti. Naše objektívne výberové kritériá pre nábor a rozvoj zabezpečujú spravodlivosť bez ohľadu na pôvod, pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, náboženstvo alebo zdravotné obmedzenie. Naša mzdová štruktúra je založená na objektívnych kritériách, ako sú pracovné skúsenosti, know-how a zručnosti.

Rovnaké zaobchádzanie je v našej firemnej kultúre samozrejmosťou a zároveň ho aj vyžadujeme. Aby sme to zaručili, ponúkame našim zamestnancom pomoc neutrálnej kontaktnej osoby, ktorá dôveryhodne poskytne pomoc a radu.

Ženy vo vedení

Silné ženy, sila vo vedení

V oblasti vedenia máme vyváženú rovnováhu. Polovicu našich vedúcich pozícií zastávajú ženy. Ako pre spravodlivého zamestnávateľa je pre nás dôležité, aby sa odmena zakladala výlučne na výkone – bez ohľadu na pohlavie.

Kariérny rozvoj

Ako vysoko výkonná spoločnosť ponúkame rôzne perspektívy pre profesionálny rozvoj. Aby naši zamestnanci profesne aj osobnostne rástli vo svojich úlohách, podporujeme vzájomnú výmenu znalostí a skúseností. Súčasťou našej kultúry sú pravidelné rozhovory o spätnej väzbe. Máme širokú škálu kariérnych možností v závislosti od životnej situácie a cieľov každého zamestnanca.

Spravodlivé odmeňovanie

Ako pre spravodlivého zamestnávateľa je pre nás dôležité, aby finančné ohodnotenie našich zamestnancov bolo dostatočne atraktívne a zohľadňovalo výlučne objektívne kritériá – bez ohľadu na pohlavie.

Zosúladenie práce, rodiny a voľného času

Či už na plný alebo čiastočný úväzok, rodičovská dovolenka alebo starostlivosť - našim zamestnancom poskytujeme flexibilné modely pracovného času pre správne vyváženie pracovného a súkromného života. Prostredníctvom programu Sabatikal vytvárame možnosť pre prestávku v kariére – či už na využitie na cestovanie po svete, osobný rozvoj alebo potrebu stráviť dlhšieho času s rodinou.

Dynamika je pre nás dôležitá v našej každodennej práci – naša mobilná práca na centrálnych úsekoch nás v tom podporuje.

Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Založenie profilu uchádzača

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.