Rozmanitosť ako faktor úspechu

Túžba po úspechu a ochota robiť našu spoločnosť ešte lepšou je to, čo nás poháňa, bez ohľadu na pôvod, vieru, sexuálnu orientáciu a vek. Sme presvedčení, že naša spoločná rôznorodosť je viac ako hodnota jednotlivca. Je to náš každodenný život.

„Diverzita je pre nás kľúčovým faktorom úspechu, a to len vďaka živej rôznorodosti a pochopeniu rozličných aspektov našej spoločnosti. O tom sa snažíme dlhodobo uistiť aj našich zákazníkov.“ Lydia Kaltenbrunner, člen Výkonnej rady.

Máme už viac ako 100 národností pracujúcich na dvoch kontinentoch v siedmich krajinách. Táto medzinárodnosť sa prejavuje nielen v nadnárodných projektoch, ale najmä v každodennej interakcii v našich pobočkách, logistických centrách a mäsozávodoch. Tieto rôzne perspektívy nám dávajú cenné impulzy pre našu každodennú prácu.

Pre nás je dôležitá skúsenosť našich zamestnancov. Naša diverzita zaisťuje, že odovzdávame vedomosti a tým zabezpečujeme vždy aktuálne informácie o nových víziách. Preto investujeme do našej ďalšej generácie – a teda aj do budúcnosti našej spoločnosti.

V oblasti vedenia máme vyváženú rovnováhu. Polovicu našich vedúcich pozícií zastávajú ženy. Ako pre spravodlivého zamestnávateľa je pre nás dôležité, aby sa odmena zakladala výlučne na výkone – bez ohľadu na pohlavie.

Zosúladenie práce, rodiny a voľného času

Či už na plný alebo čiastočný úväzok, rodičovská dovolenka alebo starostlivosť - našim zamestnancom poskytujeme flexibilné modely pracovného času pre správne vyváženie pracovného a súkromného života. Prostredníctvom programu Sabatikal vytvárame možnosť pre prestávku v kariére – či už na využitie na cestovanie po svete, osobný rozvoj alebo potrebu stráviť dlhšieho času s rodinou.

Dynamika je pre nás dôležitá v našej každodennej práci – naša mobilná práca na centrálnych úsekoch nás v tom podporuje.

Zdravie

Len tí, ktorí dávajú dôraz na seba a svoje zdravie, budú môcť v dlhodobom horizonte naďalej spoločnosti prinášať nápady a vášeň. Preto používame  rôzne iniciatívy na zabezpečenie toho, aby sme sa neustále zaoberali naším zdravím a udržali sa v kondícii a výkone – ako individuálne, tak aj ako tím.

Pravidelne podporujeme bežecké podujatia, športový deň, spolupracujeme so športovými zariadeniami a umožňujeme tak naším zamestnancom vytvárať rovnováhu pre ich každodennú prácu. Dôležitým aspektom posilnenia nášho zdravia je aj včasná prevencia. Preto naším zamestnancom ponúkame v priebehu roka rôzne prednášky o pracovnom zdraví a taktiež dávku potrebných vitamínov v podobe ovocia. Snaha o zvýšenie povedomia je dôležitá pre nás aj naše zdravie.

 

Férovosť

Jednou z našich firemných hodnôt je férovosť. Naše objektívne výberové kritériá pre nábor a rozvoj zabezpečujú spravodlivosť bez ohľadu na pôvod, pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, náboženstvo alebo zdravotné obmedzenie. Naša mzdová štruktúra je založená na objektívnych kritériách, ako sú pracovné skúsenosti, know-how a zručnosti.

Rovnaké zaobchádzanie je v našej firemnej kultúre samozrejmosťou a zároveň ho aj vyžadujeme. Aby sme to zaručili, ponúkame našim zamestnancom pomoc neutrálnej kontaktnej osoby, ktorá dôveryhodne poskytne pomoc a radu.

Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Založenie profilu uchádzača

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.