Podpísali sme chartu diverzity

Stali sme sa jedným zo 41 slovenských signatárov Charty diverzity.

30 máj, Deň diverzity je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne

Rôznorodosť vnímame ako zdroj inovácie a strategického rozvoja. Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou, ktorá signatárov z rôznych podnikateľských odvetví zaväzuje uplatňovať inkluzívny prístup k zamestnancom bez ohľadu na pohlavie, vek, vierovyznanie, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu či iné skutočnosti a zaujímať odmietavý postoj voči predsudkom a akýmkoľvek formám diskriminácie.

Charta diverzity je podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Chartu diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

Zodpovednosť neleží len na pleciach Európskych inštitúcií, ale najmä na iniciatíve členských štátov, firiem, neziskových organizácií, všetkých zamestnávateľov a občanov. Všetci hrajú významnú rolu v boji proti diskriminácii a podpore diverzity v spoločnosti.

Európska komisia preto podporuje iniciatívu Chárt diverzity, ktoré sa prijali v jednotlivých európskych štátoch. Krátkym dokumentom zahrňujúcim základné záväzky pre vytvorenie rôznorodého pracovného prostredia sa firmy rôznej veľkosti dobrovoľne zaväzujú realizovať myšlienky rovnosti, rešpektu a inklúzie. Sú si vedomé, že rôznorodosť prináša mnohé spoločenské výhody či biznis príležitosti.

Sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou.

Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Založenie profilu uchádzača

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.