Kaufland sa už každoročne zapája do dobrovoľníckej akcie Naše mesto, tentokrát neštandardne

Inštitút cirkulárnej ekonomiky pre nás pripravil analýzu triedeného zberu v meste Senec a analýzu metodicky zastrešila spoločnosť NATUR-PACK.

Ako to prebiehalo?

Analýza triedeného zberu pre nás dobrovoľníkov neznamenala vlastne nič iné, ako prehrabávanie sa v odpade, ktorý kolegovia z NATUR-PACK-u vysypali z pripravených vriec, a jeho zhromažďovanie do nových vriec podľa jednotlivých druhov.

Aké dojmy si z produktívne stráveného dňa odniesli naši kolegovia?

Odpad pochádzal buď zo žltých zberných nádob na plast, ktoré majú k dispozícii senecké domácnosti žijúce v domoch, alebo z „anonymného“ 1100-litrového kontajneru, do ktorého vhadzuje odpad väčší počet obyvateľov seneckých bytových domov.
Z „anonymného“ kontajnera sme okrem plastov nachádzali aj detské plienky, sklené fľaše, papier a aj zbytky jedla, ktoré pochopiteľne do kontajnera vôbec nepatria.

Každá obec má pre triedenie vlastné pravidlá, ktoré má zväčša zverejnené na svojej webovej stránke. Neexistuje jednotná norma, ktorá by platila pre celé Slovensko.

Naše dojmy a výsledky

Nie je nijakým prekvapením, že podľa výsledkov analýzy bola miera znečistenia „anonymného kontajnera“ výrazne vyššia (34,66 %) oproti zberu z jednotlivých domov (10 %). Ľudia sú jednoducho oveľa menej dôslední, keď nemajú pocit priamej zodpovednosti.

Aj napriek všetkému sme radi, že sme sa tejto aktivity zúčastnili a získali aj nové vedomosti.

Inšpirovali sme aj teba? Viac o našich aktivitách v boji proti plastom nájdeš tu.


Celú atmosféru podujatia ti priblíži video a fotogaléria


Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Založenie profilu uchádzača

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.