Postaráme sa o tvoj kariérny rozvoj

Sme výkonná spoločnosť, ktorá svojim zamestnancom ponúka široké  možnosti pre ich profesionálny rozvoj. Podporujeme ich v rozširovaní kvalifikácie a umožňujeme im neustály rast v práci. Vďaka úspechu našich zamestnancov sme aj my, ako spoločnosť, úspešní.

Zapracovanie

Začni svoju kariéru štruktúrovaným zapracovaním

Tvoje štruktúrované a úspešné zapracovanie je pre nás dôležité. Hneď od začiatku sa na Informačnom dni  oboznámiš so všetkými dôležitými informáciami o spoločnosti. Okrem spoznania dôležitých kontaktných osôb a oblastí pôsobenia ťa podporíme aj rôznymi vzdelávacími programami. Individuálne školenia ti uľahčia tvoju prácu a pri každodenných úlohách sa budeš cítiť sa komfortne.


Vzdelávanie

Vzdelávaj sa s nami – pre tvoj osobný aj kariérny rozvoj

Využi svoj ročný rozpočet na rozvoj svojich mäkkých zručností, počítačových znalostí, alebo sa nauč viesť projekt. Využi bezplatné jazykové vzdelávanie počas pracovného času.


Talent manažment

Spoznaj svoje silné stránky a rozvíjaj svoj potenciál

Každý náš zamestnanec má rôzne silné stránky. S naším Talent manažmentom zabezpečíme, aby bol tento potenciál rozpoznaný a podporovaný. Ako férový zamestnávateľ ponúkame transparentný proces hodnotenia a podpory.

V pravidelných rozhovoroch majú naši kolegovia a vedúci zamestnanci možnosť si navzájom poskytnúť obojstrannú spätnú väzbu k ich spolupráci a výkonu. Výsledkom týchto rozhovorov je nastavenie individuálneho plánu pre profesionálny a osobný rozvoj každého zamestnanca.


Vedúci zamestnanec

Tvoj štart vo vedúcej pozícii s istotou

Prvá vedúca pozícia so sebou prináša nové zodpovednosti a výzvy. Vďaka nášmu prepracovanému systému umožňujeme našim novým lídrom spoznať naše hodnoty a nástroje vedenia a získať tak istotu v ich novej úlohe. Spolu tak vytvárame ideálne podmienky pre fungujúcu spoluprácu.

Prostredníctvom praktických úloh a vzájomnou výmenou skúseností s kolegami počas zapracovania, ako aj s priamym vedúcim zamestnancom, zabezpečujeme vysokú úroveň praxe a vytvárame tak istotu v budúcom bežnom pracovnom dni.

Zásady vedenia

Zoznámiš sa s našimi piatimi zásadami vedenia. Zakladajú sa na našich firemných hodnotách, sú poslaním našich manažérov a prísľubom pre našich zamestnancov.

Sebariadenie

Dozvieš sa, ako rozpoznať svoje osobné silné stránky a oblasti svojho rozvoja, ako aj to, ako ich trvalo rozvíjať.

Efektívna komunikácia

Ovládaš základné princípy komunikácie a vieš, ako sa vysporiadať s ťažkými situáciami.  

Talent manažment

Spoznáš svoju úlohu lídra pri rozvoji svojich kolegov a ich individuálnej podpore.Kariérna cesta

Tvoja kariérna cesta v oblasti Prevádzka vyzerá takto:

1

Pracovník prevádzky (m/š)

Zabezpeč dostupnosť zvereného tovaru v regáloch, na pokladni
a pultoch sa postaraj o spokojnosť zákazníka a zodpovedaj za kontrolu kvality, čerstvosti a správneho cenového označenia.

Zamestnanec na predajni Kaufland
2

Vedúci skupiny tovaru (m/ž)

Tvojou úlohou je vedenie menšieho tímu a zabezpečenie efektívneho chodu zvereného úseku našej predajne. Zároveň  máš za zodpovednosť čerstvosť tovaru a dodržiavanie hygienických predpisov aj kvalitné zaškolenie nových kolegov.

Zamestnanec Kauflandu
3

Vedúci oddelenia (m/ž)

Máš zodpovednosť za chod zvereného oddelenia po personálnej a procesnej stránke, zabezpečenie optimálneho toku a dostupnosti tovaru.  Vedieš, podporuješ a motivuješ vlastný tím a sleduješ kľúčové ukazovatele.

Zamestnanci na predajni
4

Riaditeľ obchodu (m/ž)

Zodpovedáš za zabezpečenie efektívneho chodu celej predajne, riadenie prevádzky po finančnej, personálnej a právnej stránke tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele v súlade so zámermi spoločnosti. Tvojou hlavnou úlohou je vedenie, podpora a motivovanie celého tímu (cca 100 zamestnancov).

Zamestnanci Kauflandu v oddelení ovocia a zeleniny
Rozvoj vedúcich zamestnancov

Staň sa výkonným manažérom

V rámci prípravy na výkon funkcie manažéra ponúkame našim zamestnancom koncept vzdelávania šitý na mieru, v ktorom ďalej rozvíjajú svoje kompetencie v nasledovných oblastiach:

  • Strategická orientácia
  • Presadzovanie zmien
  • Identifikácia oblastných a medzinárodných súvislostí
  • Identifikácia príležitostí na zlepšenie výkonnosti
  • Budovanie celofiremnej siete

V tomto smere vedome nasledujeme nové postupy: okrem rôznych vzdelávacích kurzov prebieha veľká časť rozvoja priamo počas výkonu práce. Na virtuálnych stretnutiach si v neustálom kontakte s kolegami. Tento systém poskytuje flexibilitu a umožňuje zdieľanie skúseností a názorov z rôznych oblastí.Spoznaj nás

Mohlo by ťa zaujímať


Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Môj profil

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.