Základom silnej a úspešnej spoločnosti sú spokojní zamestnanci

Zužitkuj svoje poznatky v jednej z najúspešnejších medzinárodných spoločností. U nás môžeš prevziať rôznorodé úlohy a spoznať nás ako TOP zamestnávateľa.

Naša spoločnosť

Spoločne robíme z nakupovania zážitok

Ako súčasť skupiny Schwarz patrí spoločnosť Kaufland medzi popredných maloobchodných predajcov potravín na európskom trhu. 155 000 zamestnancov sa stará o to, aby zákazníci Kauflandu mali každý deň zážitok z nakupovania. Nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldavskej republike stojíme za vysokou kvalitou ponúkaného tovaru, zabezpečujeme široký výber a výhodné ceny sortimentu.

Na Slovensku každý deň tvrdo pracuje vyše 6500 zamestnancov na úspechu Kauflandu. Ako silný, ​​dynamický a spravodlivý zamestnávateľ podporujeme individuálny potenciál všetkých zamestnancov, ku ktorým pristupujeme úctivo, rovnocenne a so spoločným cieľom – neustále sa zlepšovať.

Aby sme si takúto pozíciu udržali, napredujeme vo vývoji a orientujeme sa na potreby a želania zákazníkov. Tí majú možnosť zažiť moderné nakupovanie v 75 obchodných domoch Kaufland na celom Slovensku a vybrať si z viac ako 26 000 produktov, ktoré pozostávajú z regionálnych, značkových výrobkov a atraktívnych privátnych značiek. Disponujeme tiež vlastnými výrobnými závodmi, kde zabezpečujeme najlepšiu kvalitu produktov.


Naše firemné hodnoty

Vnímanie, rozhodovanie a konanie

Naše firemné hodnoty formujú naše správanie. Sú to hodnoty, ktoré každý deň usmerňujú naše vnímanie, naše rozhodnutia a naše konanie. Poukazujú na to, čo je pre nás dôležité a čo nás motivuje. Je dôležité porozumieť našim firemným hodnotám, identifikovať sa s nimi a konať podľa nich.  Len pomocou nich dokážeme zrealizovať zmeny a dosiahnuť naše ciele.

Výkon

Náš úspech je založený na našom výkone. Vyžaduje si činy, cieľavedomosť, odvahu a zanietenosť. Platí to pre každého - jednotlivca a aj pre celý tím.

Dynamika

Dynamika je sila, pomocou ktorej zlepšujeme dobré a vytvárame nové. Vyžaduje si ochotu a schopnosť meniť sa, ako aj odhodlanie preberať zodpovednosť. V tom je naša sila pri realizácii.

Férovosť

Férovosť je založená na uznaní a rešpekte. Je významným pilierom našej spolupráce založenej na vzájomnej dôvere. Pomocou nej dosahujeme dôsledne naše ciele.


Zásady vedenia

Jasne komunikovať a udávať smer
Obrázok ruky, ktorá drží ukazovák

Komunikácia v našej spoločnosti zodpovedá nášmu obchodnému modelu - je jednoduchá a priama. Komunikujeme jasne, ku konfliktom pristupujeme konštruktívne, riešime ich vždy otvorene a včas.

Komunikujeme z očí do očí na jednej úrovni. Našim zamestnancom poskytujeme včas všetky informácie a údaje relevantné pre plnenie ich úloh v štruktúrovanej forme, čím zabezpečujeme efektivitu. Rozhodujeme dôsledne a transparentne.

V prípade potreby vysvetlíme dôvody našich rozhodnutí a zabezpečíme porozumenie súvislostiam. Rešpektujeme zamestnancov, ktorí majú odvahu klásť otázky aj v prípade, ak vyjadrujú kritiku. Odpovedi venujeme náležitú pozornosť a pomôžeme zamestnancovi zorientovať sa a zabezpečíme porozumenie.

Rozvíjať zamestnancov a objavovať potenciál
Obrázok ruky, ktorá drží ukazovák a prostredník

Naša výkonnosť je rozhodujúcim faktorom pre úspech celej firmy. Preto je úlohou každého vedúceho pracovníka rozvíjať potenciál svojich zamestnancov. Sila našich zamestnancov a ich rozvoj vo všetkých oblastiach našej spoločnosti sú meradlom nášho úspechu.

Rozvíjame a podporujeme našich zamestnancov a umožňujeme im rásť. Zároveň požadujeme, aby každý angažovane plnil svoje úlohy. Vieme, aké dôležité je pre našich zamestnancov uznanie. Vytvárame prostredie, v ktorom sa za výkon a angažovanosť poskytuje uznanie, ktoré zamestnancov spoločnosti motivuje podať ten najlepší výkon.

Naši zamestnanci majú právo vedieť, ako sú hodnotení. Preto im včas poskytujeme konštruktívnu a oceňujúcu spätnú väzbu. Spätnú väzbu však neposkytujeme len my. Vyžadujeme ju takisto pravidelne aj od našich zamestnancov. Uvedomujeme si totiž, že dobré vedenie si vždy vyžaduje aj reflexiu vlastného správania.

Byť výkonný a vytvárať dynamiku
Obrázok ruky, ktorá drží prsty

Neprestávame sa zlepšovať. Dôsledne posudzujeme aktuálne riešenia a iniciujeme potrebné zmeny. Vytvárame dynamiku, ktorá cielene robí z dobrého lepšie. Tie najlepšie riešenia ponecháme. Náš obchodný model si vyžaduje jednoduché a efektívne riešenia.

My, ako vedúci pracovníci, dbáme na to, aby postupy a optimalizácie mali v každodenných procesoch príslušnú štruktúru. Dodržiavaním zadefinovaných procesov dokážeme vo všetkých krajinách zaručiť rovnako vysoký štandard, zároveň sa však vieme flexibilne prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
Sme zodpovední za náš tím, ktorého sme zároveň súčasťou. Okrem toho sme zodpovední aj za spoluprácu medzi ostatnými tímami. Pri plnení svojich povinností nezabúdame, že sa podieľame na úspechu celej firmy.

Jednať férovo a vytvárať dôveru
Obrázok ruky, ktorá drží prsty

Ako vedúci pracovníci si ceníme druhých a jednáme bez predsudkov. Rešpektujeme osobnosť našich zamestnancov a ich schopnosti. Rešpekt voči iným očakávame aj od našich zamestnancov.

Dôverujeme našim zamestnancom, že zvládnu zodpovednosť, ktorú so sebou prináša ich práca. Kontrola, ktorá nám pomáha neustále zlepšovať, je nástrojom podpory, nie prejavom nedôvery. Zasadzujeme sa za takú atmosféru v tíme, v ktorej sa zamestnanci neboja prichádzať s novými riešeniami. Chyby vnímame ako šancu naučiť sa niečo nové a posunúť sa vpred.

S našimi zamestnancami sme si navzájom stabilnými a spoľahlivými partnermi. Stojíme si za našimi postojmi a uzatvorené dohody dodržiavame.
Pomocou férového jednania a vytváraním vzájomnej dôvery budujeme základy toho, aby každý z nás odovzdal spoločnosti to najlepšie.

Preberať zodpovednosť a byť vzorom
Obrázok ruky, ktorá drží prsty

Ako vedúci zamestnanci myslíme a konáme zodpovedne, rozhodujeme sa, ako keby to bola naša vlastná firma.

So zdrojmi zaobchádzame uvedomelo. Zamestnancom dávame priestor na sebarealizáciu a vlastnú zodpovednosť. Vytvárame príležitosť na samostatné rozhodovanie, súčasne však definujeme jasné hranice kompetencií.

Ako vedúci zamestnanci máme veľký vplyv na nás tím, preto sme pri všetkom, čo robíme, dobrým príkladom. Do popredia vždy dávame výkon tímu. Jednáme suverénne a súčasne zdržanlivo. Sme vzorom.


Naše firemné zásady

Základom našej každodennej práce sú firemné zásady. Cieľom je vytvoriť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, zamestnancov, spoločnosť a životné prostredie.

 • Konáme v prospech spokojnosti zákazníka
 • Vždy lepší pomer ceny a výkonu určuje našu pozíciu na trhu
  Rastieme prostredníctvom expanzie a neustálych zlepšení v našich filiálkach
 • Ako spoločnosť založená na predajniach pracujeme systémovo
 • Krátke rozhodovacie procesy a jednoduché pracovné postupy zabezpečujú náš úspech
 • Dodržiavame platné zákony a interné predpisy
 • Pri každodennej práci preberáme ekonomickú, sociálnu a ekologickú zodpovednosť
 • Našou zásadou je férovosť voči každému
 • Navzájom sa rešpektujeme a podporujeme
 • Dodržiavame dohody a navzájom si dôverujeme
 • Pochvala, uznanie a schopnosť prijať kritiku sú každý deň predpokladom dobrej vnútro-firemnej atmosféry
 • Obklopujeme sa "silnými" pracovníkmi – zastupiteľnosť je vo všetkých oblastiach zabezpečená

Naše ocenenia

Naša tvrdá práca prináša odmeny

Kladieme dôraz na neustále podávanie skvelých výkonov, ktorými sa snažíme naplno uspokojiť našich zákazníkov a zamestnancov. Nielen zákazníci a zamestnanci, ale aj odborníci z národného aj medzinárodného prostredia ocenili našu spoločnosť v rôznych kategóriách. Prečítajte si viac o oceneniach, ktoré sme získali.

Voľba spotrebiteľov 2020, 2019, 2018, 2017

Voľba spotrebiteľov

Tento  marketingový program, monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky alebo výrobkové rady uvedené na slovenský trh. Ocenené výrobky sú vyhlásené na základe prieskumu v SR uskutočneného na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.
Vo Voľbe spotrebiteľov 2020 získali víťazné umiestnenie aj tento rok výrobky produktového radu Z lásky k tradícii – Detský tvarohovo-smotanový dezert v kategórií Mliečne dezerty a mäkký zrejúci Syr s bielou plesňou v kategórií Syry.
Vo Voľbe spotrebiteľov 2019 bodovali nové produkty Kauflandu z radu Z lásky k tradícii, a to smotanový jogurt a slovenská šunka. Z rastlinných olejov zase najviac zaujal nový Extra panenský olivový olej privátnej značky K-Classic, ktorá je našou kľúčovou privátnou značkou.
Najlepšou novinkou roku 2018 v kategórii Kúpeľňová kozmetika je podľa slovenských spotrebiteľov sprchovací gél pre mužov z novej privátnej značky Bevola spoločnosti Kaufland. V kategórii Sušené ovocie a suché plody sa zasa stali Voľbou spotrebiteľa 2018 K-Classic sušené slivky.
Za rok 2017 boli oceneňou novinkou zeleninové a ovocné šťavy K-Bio, ďalej syry K-Classic ako aj výrobky K-take it veggie.

Slovak Superbrands Award 2020 ,2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Slovak Superbrands Award

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti Kaufland cenu už štvrtý rok po sebe, čo potvrdzuje, že predstavuje absolútnu špičku nielen voči konkurencii, ale aj v očiach slovenských spotrebiteľov. Ocenené spoločnosti patria do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky a v neposlednom rade tak vďaka nemu zjednodušujú nákupné rozhodovanie zákazníkov.

O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Council-u sú najuznávanejší slovenskí odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Najdôveryhodnejšia značka 2019,2018,2017, 2016

Najdôveryhodnejšia značka

Kaufland získal ocenenie v kategórii Privátne značky. Značku K–Classic vybrali spotrebitelia v rozsiahlom prieskume, ktorý zorganizovala marketingová spoločnosť ATOZ Marketing Services v rámci programu Dôveryhodné značky. Ide o jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky, ktorým slovenskí spotrebitelia najviac dôverujú.

MasterCard Obchodník roka 2016, 2015, 2014, 2013

Mastercard - Obchodník roka

V súťaži MasterCard Obchodník roka 2016 v kategórii Obchodník s potravinami sa Kaufland umiestnil na druhom mieste. Tým si už po štvrtýkrát vyslúžil titul "Najobľúbenejší hypermarket". Projekt si kladie za cieľ vyzdvihnúť najlepších obchodníkov v rôznych kategóriách maloobchodu a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu.

Múza Merkúra 2019,2017, 2015

Múza Merkúra

Múza Merkúra 2019

Kaufland v porovnaní síl v rámci kreativity v obchode obstál na výbornú a v roku 2019 premenil na ocenenia štyri zo šiestich prihlásených projektov. Darilo sa mu v kategóriách CSR v obchode, kde získal prvé aj tretie miesto, ďalšiu prvú cenu si odniesol z kategórie TOP značka v obchode a tretie miesto obsadil aj v kategórii Promo aktivity a eventy.

V kategórii aktivít z oblasti spoločenskej zodpovednosti sa Kaufland uchádzal o dve ocenenia – za projekt Divadelná kvapka krvi získal prvé miesto a za projekt Daruj úsmev dvakrát tretie. Cieľom projektu Daruj úsmev dvakrát bolo upozorniť na problémy, s ktorými sa odchovanci detských domovov stretávajú po odchode z nich.

Kaufland pripravil aj kampaň, s ktorou vyhral v kategórii TOP značka v obchode. Išlo o uvedenie produktového radu Z lásky k tradícii, pri ktorom Kaufland kladie dôraz na tradíciu, nemennú receptúru a poctivú kvalitu vo všetkých produktoch v tejto rýdzo slovenskej ponuke.

V rámci promo aktivít a eventov ocenila porota tretím miestom uvedenie na trh novej privátnej značky oblečenia Kuniboo a Hip&Hopps. Kaufland ich oficiálne predstavil na módnej prehliadke, kde sa v úlohe modelov a modeliek ocitli deti zamestnancov. Na evente nechýbalo ani množstvo atrakcií pre deti, vystúpenie hip-hopovej detskej tanečnej skupiny a hlavná hviezda podujatia spevák Ego, ktorý sa spolu s Babsy Heribanovou stali krstnými rodičmi značkiek Kuniboo a Hip&Hopps.

Múza Merkúra 2017

Kaufland, ako prvý a jediný maloobchodný reťazec, predstavil v roku 2017 unikátny typ produktového letáku, v ktorom komunikoval výlučne produkty vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Šlo o prvý leták svojho druhu na Slovensku, v ktorom boli prezentované aj ekologické aktivity.  Kaufland vo svojom zodpovednom letáku v objeme 1,5 milióna kusov s názvom "Vložte kúsok zodpovednosti aj do nákupného košíka“ aktívne komunikoval produkty vyrobené s ohľadom na životné prostredie, za čo v súťaži v rámci kategórie CSR v obchode získal 2. miesto.

Múza Merkúra 2015

Ocenenie privátnej značky Exquisit
V novembri 2015 uviedol Kaufland na slovenský trh novú privátnu značku Exquisit, ktorá zákazníkom ponúka 116 potravín vyvinutých s dôrazom na detail, nádychom luxusu a pre radosť z dobrého jedla. Naša spoločnosť podporila spustenie tejto značky aj veľkou marketingovou kampaňou, vďaka ktorej sa podarilo značku úspešne etablovať vo svojom produktovom portfóliu. Projekt "Uvedenie značky Exquisit" získal 3. miesto v kategóriách TOP značka v obchode a Umiestňovanie produktov v mieste predaja.

 

Úspech Zeleného Kauflandu
Kaufland pristupuje s veľkou vážnosťou k problematike životného prostredia. Výsledkom nášho úsilia v oblasti environmentalistiky je projekt Zelený Kaufland, ktorý získal 2. miesto. Od roku 2013 začal Kaufland predsadzovať princíp maximálnej energetickej efektívnosti vo všetkých svojich prevádzkach na Slovensku. O rok neskôr bol v obchodnom dome Nové Mesto nad Váhom odštartovaný projekt Zelený Kaufland. Spotrebitelia mali príležitosť oboznámiť sa s environmentálnym rozdelením predajne, pričom v rámci vybraných tovarových skupín bolo podrobnejšie vysvetlené, ako správne separovať a recyklovať konkrétny odpad.

 

Top Employer 2021, 2020, 2019

Top employer

Audit medzinárodnej odborníckej organizácie „Top Employers Institute“, každoročne hodnotí tých najlepších zamestnávateľov. Ocenenia Top Employer sú udeľované po vykonaní detailného externého auditu oddelenia ľudských zdrojov. Vyhodnocuje oblasti, akými sú rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity, či napríklad aj firemnú kultúru. Inštitút pre oceňovanie top zamestnávateľov, ktorý audit realizuje, má centrálu v Amsterdame a ďalších 10 pobočiek po celom svete.

Okrem ocenenia TOP EMPLOYER 2021, 2020 a 2019 ktoré získal Kaufland nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku, získal aj ocenenie TOP Employer Europe 2021, 2020 a 2019. Toto ocenenie pre slovenský Kaufland znamená, že  pracovné podmienky poskytované jeho zamestnancom sú jedny z najlepších v rámci Európy.

Najzamestnávateľ 2018,2016

Najzamestnávateľ

Najzamestnávateľ je prestížna anketa vyhlasovaná spoločnosťou Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad ľudí na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. Základom nášho úspechu sú férový prístup, tímová kultúra a vytváranie čo najlepších pracovných podmienok. Kaufland získal ocenenie v kategórii Obchod a služby.

Zlatý mravec 2016

Zlatý mravec

Kaufland získal ocenenie so svojím projektom Zelený Kaufland. Ocenenie je prejavom snahy o zodpovednosť aj zo strany maloobchodu za environmentálne nakladanie s odpadom z pultov jeho predajní a predchádzaniu vzniku odpadu z domácností. Unikátny projekt Zelený Kaufland sa od roku 2014 snaží pomocou rôznych aktivít vzdelávať zákazníkov, zamestnancov a širokú verejnosť v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov. Projekt pozostáva zo štyroch základných línií: Zeleného chodníka, Zelených dní, rekuperácie a zodpovedného nakladania s odpadom.

Zodpovedný predajca 2016, 2015, 2013

Zodpovedný predajca

Kaufland získal ocenenie už po tretíkrát. Cenu za prínos k zamedzeniu dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým nám bola udelená v rámci projektu „Na veku záleží“. Pokladne v obchodných domoch Kaufland sú vybavené elektronickým počítadlom, ktoré pracovníkom pomáha identifikovať vek kupujúceho. Ide o osvetový projekt, ktorého cieľom je zlepšenie dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú odmietnutia predaja neplnoletým osobám a jeho uplatňovania pracovníkmi obchodu a služieb v praxi.

Qudal 2016

Qudal

Podľa hodnotení slovenských spotrebiteľov ponúka spoločnosť Kaufland najkvalitnejšie čerstvé mäso, balené mäso vlastnej značky, ovocie a zeleninu, lahôdky, kozmetiku, ale aj krmivo pre zvieratá. Je to výsledok prieskumu QUality meDAL (QUDAL), ktorý v máji a júli 2016 u nás uskutočnila švajčiarska organizácia International Certification Association GmbH (ICERTIAS) na vzorke 1 200 respondentov vo veku nad 15 rokov.

Via Bona Slovakia 2015

Kaufland získal ocenenie za inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma. Jeho aktivity sú zamerané na ochranu životného prostredia a zvyšovanie povedomia verejnosti o nakladaní s odpadom, ale aj na motiváciu zákazníkov k väčšej zodpovednosti. Projekt Zelený Kaufland odštartoval  v predajni v Novom Meste nad Váhom, keďže je prvou predajňou, ktorá aktívne využíva systém rekuperácie – chladenie a vykurovanie z odpadového tepla. Následne bol rozšírený aj na ďalšie predajne.

Best Buy Award 2015/2016

BestBuy award

Podľa hodnotení Slovákov je Kaufland jednotkou v pomere kvality a ceny až v štyroch kategóriách výrobkov: ryby, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky a chovateľské potreby. Je to výsledok online ankety Best Buy Award. Pri rozhodovaní o tom, čo si zákazník nakoniec kúpi, berie do úvahy cenu a kvalitu každého produktu. Pomer medzi nimi je pre spotrebiteľa mimoriadne dôležitý.

RecruitRank Awards 2012

Kaufland dosiahol 3. miesto v rámci udeľovania cien RecruitRank Awards 2012  za najlepšie výberové procesy na základe hodnotení uchádzačov o zamestnanie. Ocenenie udeľuje spoločnosť Profesia firmám a personálnym agentúram, ktorých výberové procesy sú uchádzačmi o zamestnanie najlepšie hodnotené. Svoj názor vyjadrilo a výberový proces spoločností inzerujúcich cez pracovný portál www.profesia.sk ohodnotilo viac ako 125 000 uchádzačov.

DLG cena za kvalitu

Špeciality značky K-Purland z nášho mäsokombinátu získali prestížne ocenenie spoločnosti DLG za prvotriednu kvalitu a skvelú chuť!  Medzinárodne renomovaná spoločnosť DLG a Univerzita Tomáše Bati v Zlíne zaviedli spoľahlivý proces testovania kvality potravín. Výrobky K-Purland boli testované podľa medzinárodných kritérií kvality. Testu sa zúčastnilo niekoľko nezávislých expertov, ktorí produkty hodnotili podľa nasledovných kritérií – vzhľad, farba a stálosť farby, zloženie, konzistencia, čerstvosť, vôňa a chuť. Okrem toho sa hodnotilo aj balenie, bezpečnosť produktov a či sú všetky dôležité informácie uvedené na obale. Naše mäsové špeciality získali za čerstvosť, kvalitu a chuť 58 x zlatú, 19 x striebornú a 12 x bronzovú pečať kvality. Naši zákazníci sa tak môžu spoľahnúť na záruku kvality pri výbere mäsových špecialít značky K-Purland.


Spoznaj nás

Mohlo by ťa zaujímať


Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Môj profil

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.