Nákup a technický nákup

Staráme sa o najvyššiu kvalitu a výber najlepších dodávateľov. Kvalita sortimentu je naša najvyššia priorita. Dbáme na vývoj našich vlastných značiek, zabezpečujeme dodržiavanie noriem kvality prostredníctvom pravidelných kontrol. Vďaka pravidelnému auditu našich dodávateľov nastavujeme vysoké štandardy a spoločne zvyšujeme potenciál na zlepšenie.

Tvoja kariéra v oblasti nákup

Možnosti nástupu pre odborníkov v oblasti nákupu

Oddelenie zodpovedá za tvorbu, výber a obstarávanie tovaru, ktorý následne predávame našim zákazníkom. Ak ťa zaujíma princíp cenotvorby, monitoring trhu a konkurencie či vyjednávanie nákupných podmienok s dodávateľmi, hľadáme práve teba. 

Nákup Food

Zabezpečujeme, aby naše obchody boli optimálne zásobované potravinami ako ovocie a zelenina, čerstvé a trvanlivé potraviny. Vždy máme na zreteli kvalitu, čerstvosť a najlepšiu cenu. Rozvíjame náš sortiment, neustále hľadáme najnovšie trendy a zohľadňujeme potreby našich zákazníkov a aktuálnu situáciu na trhu. Pri výbere dodávateľov z domova i zo zahraničia vyjednávame najlepšie ceny a podmienky.

Nákup Non-Food

Staráme sa o sortiment nepotravinárskeho tovaru, zodpovedáme za jeho plánovanie, cenotvorbu, logistiku, merchandising a marketing. Naša ponuka je zložená z medzinárodne nakupovaného sortimentu ako aj tovaru od domácich dodávateľov. Okrem toho sa delí na štandardný a sezónny sortiment, ako napríklad tovar do domácnosti, elektro, textil, hračky, kancelársky tovar, dennú tlač, knihy, ale aj naše nákupné tašky. Vďaka dôslednému sledovaniu kvality a vlastností našich tovarov zákazníkom ponúkame 36-mesačnú záruku na elektrospotrebiče, tovary spĺňajúce platné ekologické normy, spoločensky zodpovedné produkty, ekologický textil a iné produkty.

Akciový manažment a cenový marketing

​Oddelenie je zodpovedné za dve oblasti, ako to vyplýva už z názvu. Prvá z oblastí sa zaoberá produktovým výberom reklamy, prípravou podkladov pre reklamu a jej ďalším spracovaním. Úlohou oddelenia je koordinácia procesov medzi oddelením Nákupu a oddelením Reklamnej produkcie. Druhou dôležitou úlohou oddelenia je cenový marketing - monitoring konkurencie, reakcia na vývoj akciových cien, porovnávanie zloženia sortimentu a podobne. Cieľom je zabezpečiť najnižšie ceny pre našich zákazníkov a tak konkurencieschopnosť na trhu.

Business Intelligence

V našom tíme analyzujeme najnovšie trendy, správanie zákazníkov a vývoj trhu pomocou rôznych štúdií. Neustále sledujeme konkurenčné prostredie a poznáme tak náš vlastný trhový potenciál. Našim oddeleniam poskytujeme príslušné informácie, ktoré nám pomáhajú pri rozhodovaní o trendoch. Prepojením interných a externých údajov získavame konkrétne odpovede na otázky a vytvárame tak pevný základ pre ich rozhodovanie.

Kontrola kvality

Naším štandardom je najvyššia kvalita. Kontrola kvality hrá zásadnú úlohu pri vytváraní špecifikácií výrobkov a vývoji našich vlastných značiek. Zabezpečujeme dodržiavanie našich štandardov kvality laboratórnymi testami a ochutnávkami. Vďaka pravidelnému auditu dodávateľov kontrolujeme dodržiavanie našich vysokých štandardov a spoločne identifikujeme potenciál pre zlepšenie.

Riadenie procesov

Spolu s kolegami z oddelenia riadenia procesov optimalizujeme existujúce a analyzujeme nákupné procesy, aby boli rýchlejšie a efektívnejšie prostredníctvom rozumného plánovania. Realizujeme sa tiež pri inováciách procesov alebo pri spolupráci na rozsiahlych projektoch v oblasti nákupu.


Tvoja kariéra v oblasti Technický nákup

Možnosti nástupu pre odborníkov v oblasti technického nákupu

Porada zamestnancov v kancelárii

V našom tíme zodpovedáme za zásobovanie našich obchodných domov, centrály a logistického centra všetkým materiálom a službami, ktoré potrebujú pre svoje každodenné použitie.

To zahŕňa všetko od jednoduchých potvrdeniek po vysoko zložité vyprázdňovacie systémy, ktoré nie sú určené na ďalší predaj našim zákazníkom.

Technické vybavenie a vozový park

Výber a nákup vysokozdvižných vozíkov, regálov pre naše distribučné centrum alebo výber a starostlivosť o osobné vozidlá – aj toto spadá pod oddelenie Technického vybavenia a vozového parku.

Zariadenie a spotrebný materiál

Vďaka tomuto oddeleniu majú napr. naši kolegovia na centrále ergonomicky prispôsobené stoly a kancelárske stoličky, naši zákazníci v obchodných domoch k dispozícii nákupné košíky. Medzi spotrebný materiál patrí napríklad aj kancelársky papier, pri výbere ktorého si volíme ekologickejšiu verziu.

Telekomunikácie

Bez tohto oddelenia by sme ťažko zabezpečili plynulú a včasnú komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami – zabezpečuje všetko od výberu a nákupu napríklad mobilných telefónov, videokonferenčných systémov, zmlúv s operátormi, tlačiarní a pokladničných systémov.

Údržba a výstavba

Zodpovedáme aj za kúrenie a klimatizáciu v našich obchodných domoch, ktorá prináša na jednej strane komfort našim zákazníkom, ale vďaka inovatívnym riešeniam zabezpečuje najlepšiu kvalitu nášho sortimentu vďaka primeranej teplote.

Služby

Pod nákup služieb patrí upratovanie, bezpečnostné a logistické služby, služby na likvidáciu odpadu alebo marketingové služby.

Riadenie procesov

Procesy sú neoddeliteľnou súčasťou – spravujeme náš interný systém, testujeme, optimalizujeme a hľadáme riešenia, aby sme zabezpečili čo najväčšiu bezpečnosť našich dát.Pridaj sa k nám

Voľné pracovné pozície

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu? Na našom kariérnom portáli nájdeš kompletnú ponuku voľných pracovných miest.

Môj profil

Ešte si sa nezaregistroval? Vytvor si vlastné konto, aby ti neunikla žiadna zaujímavá pracovná príležitosť.

Kontaktný formulár

Máš otázky? Nenašiel si na našich stránkach všetky potrebné informácie? Náš tím ti kedykoľvek rád poradí.